Algemene Voorwaarden

Om te kunnen registreren voor de Chat moet je akkoord gaan met de Algemene voorwaarden. Hieronder staan drietal belangrijke punten. Klik op de knop om alle voorwaarden te lezen. Lees deze eerst volledig door voordat je akkoord gaat.

  1. Reuma Talk is bedoeld voor jongeren met reuma.
  2. Het plaatsen van reclame of zonder toestemming oproepen tot deelname aan enquêtes is niet toegestaan.
  3. Maak NOOIT zomaar een afspraak om iemand in het echt te ontmoeten. Denk hier goed over na voordat je dat doet.

Alleen voor jongeren en jongvolwassen!/h3>

Reuma talk is bedoeld voor jongeren met reuma. Alle informatie, het forum en de mogelijkheid tot het stellen van vragen zijn bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen

Hoe gaan we om met jouw privacy?

Jouw gezondheidssituatie is persoonlijk. Om jouw privacy te waarborgen heeft Reuma Talk een aantal maatregelen genomen. Je kunt deze site geheel anoniem bezoeken. De verbinding is beveiligd en standaard worden alleen je chatnaam, je leeftijd en soort reuma in jouw publieke profiel getoond. Alle chats worden na afsluiten van de site verwijderd.

Hoe gaan we om met jouw privacy?

Jouw gezondheidssituatie is persoonlijk. Om jouw privacy te waarborgen heeft Reuma Talk een aantal maatregelen genomen. Je kunt deze site geheel anoniem bezoeken. De verbinding is beveiligd en standaard worden alleen je chatnaam, je leeftijd en soort reuma in jouw publieke profiel getoond. Alle chats worden na afsluiten van de site verwijderd.

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website www.reumatalk.nl. Door deel te nemen aan deze website, verklaren de chat gebruikers kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen. zij zullen zorgdragen voor stipte naleving daarvan. De gezondheidssituatie van de chat gebruiker is persoonlijk. Deze kan ervoor kiezen om de site geheel anoniem bezoeken.

Gedragsregels voor bezoekers

Reuma Talk wil vrije, eerlijke en open communicatie mogelijk maken daarom zijn er een aantal gedragsregels of spelregels van toepassing voor de chat gebruikers. De belangrijkste regel is: hou het leuk, voor jezelf en anderen! Reuma Talk-bezoekers gedragen zich volgens de algemeen geaccepteerde fatsoenregels (dus: geen gevloek, geen getier, geen aanstootgevende of discriminerende teksten, geen pesterij!). Of gedragingen hiermee in strijd zijn, dan wel in strijd zijn met doel en opzet van deze website althans schade kunnen toebrengen aan haar naam, doelstelling en/of gedachtegoed, is ter uitsluitende beoordeling van de redactie van Reuma Talk, zo ook de te treffen maatregelen, die de redactie in het voorkomende geval geraden acht. Reuma Talk-bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun uitingen op de website. Toegangsgegevens voor www.reumatalk.nl zijn strikt persoonsgebonden: gebruik door derden is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade die mogelijkerwijs voortvloeit uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van onze website. Evenmin aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade door vorm en/of inhoud van de website.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten van de Reuma Talk chat , waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, bij Reuma Talk. De gebruiker heeft toestemming om de inhoud uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik te downloaden. Ieder ander (her)gebruik van vorm en inhoud van de website, waaronder woord- en beeldmerken van Reuma Talk, haar domeinnamen, tekst -en beeldmateriaal en downloads, voor welk doeleinde dan ook, is niet toegestaan. De gebruiker verleent door enkele deelname aan de Reuma Talk Chat, het recht tot het verveelvoudigen en openbaar maken van op de door de gebruiker op de website te plaatsen foto's, afbeeldingen, berichten en andere content, één en ander voorzover voor exploitatie en gebruik van de website (voor en binnen het doel dat daarmee wordt nagestreefd) van belang en voor zover aan eventuele toestemming van de gebruiker. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de oprichter van Reuma Talk.

Wijziging van deze kennisgeving

Reuma Talk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Chatregels

Regels zijn misschien wel vervelend, maar ze zijn niet gemaakt om te pesten. Ze zijn er om je te beschermen. Chatten kan soms best gevaarlijk zijn. Daarom hebben we een aantal spelregels opgesteld zodat iedereen zich prettig voelt. Ook zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Laat NOOIT achter op het forum, prikbord of vertel nooit aan iemand in de chat:

Maak NOOIT zomaar een afspraak om iemand in het echt te ontmoeten. Als je toch een afspraak maakt zorg er dan in ieder geval voor dat:

Reclame maken op deze site is verboden (behalve de banners van sponsors). Als je ziet dat er toch reclame wordt gemaakt ga er dan niet op in, maar meld het bij de chatmaster door dit te mailen naar info@reumatalk.nl Als iemand iets zegt waar je je absoluut niet prettig bij voelt, dan kun je dat melden aan de chatmaster. Deze kan je dan wellicht helpen het probleem op te lossen. Regels om het voor iedereen gezellig te houden:

Als je merkt dat iemand zich niet aan deze regels houdt dan kun je dat aan de chatmaster melden. Als iemand vervelend doet, worden de berichten verwijderd of mag diegene niet meer op deze pagina's komen. Dus houd je aan de regels en houd het gezellig! Heel erg veel plezier!!